Scrisoare deschisă,

către toate bisericile și membrii bisericilor aparținători ai

Comunității Teritoriale Europa de Nord Vest

Stimați frați din conducerea bisericilor,

Stimați frați și surori, membrii sau aparținători ai bisericilor, afiliate la CTENV[1],

Dorim să vă asigurăm de faptul că înțelegem perioada de provocări prin care dumneavoastră treceți ca și creștini, conducători și frați aleși de Domnul, în aceste vremuri dificile. Ne apropiem deja de un an de zile de când această pandemie ne-a surprins pe toți dintr-o dată, fără precedent și fără a fi pregătiți în prealabil pentru acest gen de încercări. Realizăm presiunea și solicitările noi la care ați fost supuși. Știm că dumneavoastră și familiile dumneavoastră, inevitabil, ați resimțit o mare parte din greutățile prin care am trecut. Ne rugăm ca protecția Domnului să fie peste voi și peste toți care vă sunt alături în aceste vremuri! Dacă au fost pierderi, suferință sau diferite consecințe în urma acestui virus, Duhul Domnului să aducă mângâiere, vindecare și reabilitare celor afectați!

Dorința noastră pentru întreaga conducere a bisericilor cât și pentru biserici, membrii și aparținători, este ca Domnul să vă întărească în putere, să lase în continuare protecția Lui peste dumneavoastră și pacea lui Dumnezeu să păzească gândurile dumneavoastră de orice plan al celui rău, în mijlocul acestor incertitudini prin care trecem!

 „Domnul să te (vă) binecuvânteze, şi să te (vă) păzească! Domnul să facă să lumineze Faţa Lui peste tine (voi), şi să Se îndure de tine (voi)! Domnul să-Şi înalţe Faţa peste tine (voi), şi să-ţi (să vă) dea pacea!” (Numeri 6:24-26).  

 Ca și credincioși ne confruntăm uneori cu întrebări și confuzie și ne rugăm ca înțelepciunea de sus să vă lumineze calea, și cu discernământ spiritual să luați cele mai bune decizii, ca Biserica Domnului să fie astfel întărită, unită și biruitoare în Numele Lui!

Referitor la vaccinul anti-covid, vă sfătuim pe fiecare să cercetați bine lucrurile! Considerăm în egală măsură, fiecare membru al Comitetului de conducere a CTENV că acest vaccin nu este un semn al fiarei și nici o inserție de microcipuri. Din punct de vedere etic, noi nu suntem în măsură să clarificăm lucruri legate de materia din care acest vaccin a fost făcut, însă vă încurajăm pe dumneavoastră să cercetați acest aspect, folosind surse cât se poate de credibile, care vin din partea persoanelor și instituțiilor de specialitate, și doar dacă considerați că nu este bine să vă vaccinați, să nu faceți acest lucru! Informațiile noastre sunt că acest tip de vaccin folosește în mare măsură același gen de materie primă, care au fost folosite și la alte tipuri de vaccin, pe care dumneavoastră deja vi le-ați făcut, începând încă de la vârsta copilăriei. Referitor la efectele vaccinului, timpul scurt de cercetare și statistică nu ne permite să avem date foarte bine sistematizate. Așa că vă sfătuim, pe fiecare, în limita discernământului personal să luați decizia care vi se potrivește cel mai bine, pentru a accepta sau nu vaccinarea dumneavoastră!

Vă asigurăm de suportul nostru în măsura posibilităților, dar cel mai mult vrem să vă amintim că nu sunteți singuri în această vreme grea și că orice efort și slujire se merită pentru că Dumnezeu știe totul și răsplătește totul după bogăția Harului Său!

Dumnezeu să vă binecuvânteze și să lase călăuzirea Domnului peste dumneavoastră!

„Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră preasfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu, și așteptați îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viața veșnică.” (Iuda 1:20-21).  

Cu aleasă prețuire în Hristos, frații dumneavoastră:

Președinte  Pastor Grigore Creța                                   

Secretar Pastor Petru (Titi) Aron                                  

Vicepreședinte Pastor Valerian Jurjea                     

Pastor Gelu Ranga

Pastor Costel Moțac                                                                  

Pastor Cornel Ardelean

Pastor Matei Țărmure

Notă: Vă rugăm să citiți sau dacă este posibilitatea să transmiteți această scrisoare tuturor membrilor bisericilor din Comunitatea Teritorială Europa de Nord Vest.


[1] Comunitatea Teritorială Europa de Nord Vest.

Notificare nr. 4/02 mai 2020

Stimați frați slujitori,

Stimați frați și surori, membrii componenți ai bisericilor cuprinse în zona de lucru ai Comunități Teritoriale Europa de Nord Vest, Biserica lui Dumnezeu Apostolică, Cultul Creștin penticostal din România,

Având în vedere perioada de timp prin care trecem, vă asigurăm de rugăciunile noastre și de faptul că suntem alături de dumneavoastră în aceste momente grele! Punem Numele Domnului peste fiecare biserică, fiecare slujitor fiecare membru, și aparținător al Comunității, cerând protecția Domnului peste voi și peste familiile dumneavoastră!

La data de 1 mai 2020 am avut o ședință de Comitet Executiv, on-line, în care s-a hotărât următoarele:

 1. Cina Domnului.
  1.  Să nu se efectueze Cina Domnului în țările unde restricțiile referitoarea la interzicerea întâlnirilor publice nu s-au ridicat. Vă îndemnăm să respectăm măsurile de prevenire a îmbolnăvirilor cu noul coronavirus!
  2. În țările unde autoritățile au relaxat măsurile de siguranță publică, vă îndemnăm ca slujbele să fie făcute în conformitate cu cerințele în vigoare! Dacă există posibilitatea ca să se facă Cina Domnului, iar comitetele de conducere ale bisericilor găsesc modalități prin care să se facă, vă sugerăm să se efectueze Cina Domnului.
 2. În ideea că acest mandat este plasat întru-n segment al începuturilor istoriei existenței Comunității Teritoriale Europa de Nord Vest, am vrea să întocmim un material, în format carte, care va necesita ceva mai mult timp de editare și prelucrare, care să rămână ca amintire pentru generațiile viitoare. În acest sens, vă rugăm ca până la data de 30 octombrie să trimiteți pe adresa de email a secretariatului: cpcomunitate_nv@yahoo.com , sau  cpcomunitate.nv@gmail.com  un material care să cuprindă următoarele:
  1. Un text de dimensiunea unei jumătăți de pagini format A4, scris la calculator în Times New Roman, mărimea 12, distanța între rânduri 1,15, format Word (nu PDF!) din care să rezulte câteva date esențiale legate de biserica dumneavoastră,  care pot cuprinde: statistici, modul de formare al bisericii, un istoric simplificat, etc.
  2. 3 poze făcute cât se poate de bine, din care una să fie cu actuala conducere de biserică în format complet, iar la această poză date numele celor din poză în ordinea în care sunt prinși și fotografie. Vă rugăm ca și acest aspect să fie scris tot în forma Times New Roman, mărimea 12.
  3. Dacă sunt persoane care au nevoie de asistență din acest punct de vedere vă rugăm să ne contactați!

„Dumnezeu să aibă milă de noi şi să ne binecuvânteze, să facă să lumineze peste noi Faţa Lui, ca să se cunoască pe pământ calea Ta, şi printre toate neamurile mântuirea Ta!” (Psalmi 67:1)

Fiți binecuvântați de Domnul!

Comunicat nr. 1/2019

Cu deosebit respect, față de slujirea pe care dumneavoastră o faceți în biserică, ne arătăm dorința de a vă saluta și conlucra împreună pentru interesele Împărăției lui Dumnezeu.
În numele fraților din Biroul Permanent și Comitetul Executiv al Comunității Teritoriale Europa de Nord Vest, Biserica lui Dumnezeu Apostolică, Cultul Creștin Penticostal din România, vă transmitem salutul Scriptural din Iuda 1:20 – 21: „Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră preasfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu, și așteptați îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viața veșnică.”
Cu multă dragoste vrem să vă informăm că la data de 16 februarie 2019, în Anglia, Londra, a avut loc întâlnirea Biroului Permanent al Comunității Teritoriale Europa de Nord Vest, Biserica lui Dumnezeu Apostolică, Cultul Creștin Penticostal din România. În urma ședinței comunicăm următoarele:
1. Principiile de lucru referitor la forma de lucru a comunității privind autoriazațiile de biserică.
a. Documentele pentru autorizații de biserică vor fi depuse la secretariat în următoarea formă:
I. Proces verbal de la adunarea generală electivă pentru aderare. Format original.
II. Protocol de aderare semnat de către conducerea bisericii. Format original.
III. Lista de membrii, copie din secretariat.
IV. Dovadă de închiriere/deținere spațiu pentru slujbe. Copie.
V. Angajament pentru aderare. Format original.
b. Pentru autorizare de biserici se ține cont de hotărârea Departamentului pentru Diaspora al CCPR, care spune că bisericile nou formate vor trebui să aibă o vechime de minim un an de la formare pentru a fi autorizate. Doar cazurile speciale vor fi luate în discuție.
c. Pentru ca o biserică să fie autorizată se va ține cont întodeauna să se respecte următorii pașii:
I. Biserica să își exprime dorința de a fi autorizată de Cult.
II. Comisia locală, pe țară, să își dea acceptul și să stabilească procedura cum biserica va fi integrată în structura locală.
III. Agreerea acordului între biserica în cauză și comisia pe țară.
IV. Aprobarea dosarului de către Biroul Permanent și finlizarea completă a dosarului pentru a fi depus.
2. Principiile de lucru referitor la forma de lucru a comunității privind legitimările și ordinările de slujitori:
a. Documentele pentru legitimările și ordinările de slujitori vor fi depuse la secretariat în următoarea formă:
I. Proces verbal de la adunarea generală electivă pentru votare de slujitori. Format original.
II. Autobiografia personală a slujitorului. Format original.
III. Recomandarea pastorului. Format original.
IV. Examenul scris, original.
V. Copie după ultima diplomă de studiu.
VI. Copie după act de identitate din care să reiese codul numeric personal.
VII. Poză legitimație.
VIII. Angajamentul slujitorului. Format original. Se depune după slujba de ordinare.
IX. Procesul verbal de ordinare întocmit în ziua ordinării. Format original.
X. Taxa de 30 euro pentru legitimație.
b. Centrele de examinare pentru diaconi și prezbiteri vor fi:
i. Paris, Franța, sediul președintelui.
ii. Dublin, Irlanda, sediul secretariatului.
c. Raprotul comisiei de examinare va fi întocmit la data examinării de către comisie. Conform Comunicatului 1 din 15 septembrie 2018, întotdeauna din comisia de examinare va face parte un membru al Biroului Permanent.
d. Pentru frații care vor fi ordinați ca diaconi și prezbiteri, legitimațiile se vor elibera numai după întocmirea dosarului complet, verificat de către secretarul comunității și înregistrat, în urma achitării sumei de 30 euro, reprezentând taxa de legitimație.
e. Pentru frații care vor fi ordinați ca pastori, dosarul va fi analizat inițial de către secretarul comunității, care îl va pregăti pentru prezentare la Comitetul Executiv al CCPR. După analiza Comitetului Executiv se va comunica data examinării. Examenele de pastori se vor da întotdeauna la sediul Cultului Creștin Penticostal din România, funcție de programarea făcută de la sediu. Funcție de raportul comisiei de examinare se va proceda la ordinare. Legitimațiile se vor elibera de către Biroul Permanet al CCPR .
f. Dosarul pentru pastori va trebui să includă următoarele piese:
i. Procesul verbal de la alegerile pentru pastor, format original.
ii. Recomandarea pastorului, format original.
iii. Autobiografie, format original.
iv. O mărturie din care să reiese două experiențe speciale cu Dumnezeu, format original.
v. Copie după ultima diplomă de studiu.
vi. Copie act de identitate din care să reiese codul numeric personal.
vii. Fotografie tip pașaport.
viii. Recomandarea comunității. Va fi făcută de secretar la momentul trimiterii dosarului pentru examinare.
g. Pentru demararea procedurii de ordinare de diaconi și prezbiteri se va respecta următoarea procedură:
I. Biserica să își exprime dorința de a demara procedura de ordinare de slujitor prin pastorul responsabil.
II. Comisia locală, pe țară, să își dea acceptul pentru ca slujitorul în cauză să parcugă procesul pentru ordinare.
III. După votul bisericii întocmirea unui procent de minim 66% din testul propus de către comunitate, lucru care se va specifica în raportul comisiei de examinare.
IV. Ordinarea propriuzisă, stabilită funcție de posibilitățile bisericii locale. Întotdeauna la sluba de ordinare va participa un dlegat al comunității, care va fi ales fie din Comitetul executiv fie din Comisia pe țară.
3. S-a stabilit ca în anul 2019 să se desfășoare primul eveniment major deschis pentru toți membrii comunității la Paris, Franța, perioada 29 noiembrie – 01 decembrie 2019. Fratele Grigore Creța va fi responsabil pentru organizarea evenimentului.
Dumnezeu să vă răsplătească slujirea și efortul depus în lucrarea Lui!

Comunicat Nr. 1 din 15 septembrie 2018

Cu deosebit respect, față de slujirea pe care dumneavoastră o faceți în biserică, ne arătăm dorința de a vă saluta și conlucra împreună pentru interesele Împărăției lui Dumnezeu.

În numele fraților din Biroul Permanent și Comitetul Executiv al  Comunității Teritoriale Europa de Nord Vest, Biserica lui Dumnezeu Apostolică, Cultul Creștin Penticostal din România, vă transmitem salutul Scriptural din Iuda 1:20 – 21: „Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră preasfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu, și așteptați îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viața veșnică.”

Cu multă dragoste vrem să vă informăm că la data de 15 septembrie 2018, în Irlanda, Dublin, a avut loc prima întâlnire a Biroului Permanent și a Comitetului Executiv al  Comunității Teritoriale Europa de Nord Vest, Biserica lui Dumnezeu Apostolică, Cultul Creștin Penticostal din România. În urma ședinței comunicăm următoarele:

Întru-cât vizăm în primul rând creșterea spirituală a comunității, venim cu recomandarea ca toate bisericile din comunitate să continue în slujirea lor cu un program de lucru care să cuprindă următoarele aspecte:

Evanghelizări organizate cu caracter specific, odată pe an cel puțin în cadrul bisericii, de asemenea și la nivel național.

Dezvoltarea unui program de misiune în cadrul geografic unde suntem așezați, funcție de potențial și oportunități.

Perioade de stăruință pentru umplerea și Botezul cu Duhul Sfânt.

Pentru că punem bazele formării infrastructurii comunității, dorim să colaborăm în vederea:

Clarificării dosarelor fiecărui slujitor ordinat al comunității și a bisericilor din teritoriu precum și transferul documentației înspre secretariat. Pentru acest lucru este nevoie:

De o evidență clară a slujitorilor din comisiile pe țări. Fiecare pastor responsabil teritorial este rugat să transmită lista completă cu comisiile pe țară, care să cuprindă: numele complet al pastorului sau slujitorului din comisie, numărul de telefon, biserica unde slujește.

Responsabil pentru trimiterea informațiilor din Anglia este fratele Costel Moțac,

Responsabil din Irlanda fratele Petru (Titi) Aron,

Responsabil din Franța fratele Creța Grigore,

Responsabil din Germania fratele Gelu Ranga,

Responsabil din Norvegia și Suedia fratele Cornel Ardelean.

Transmiterea înspre secretariatul comunității de către pastorii responsabili de comisiile pe țări a listelor cu slujitorii din teritorii, bisericile unde slujesc și datele de contact ale acestora.

Transmiterea înspre secretariatul comunității de către pastorii responsabili de comisiile pe țări a listelor cu bisericile din teritoriu și a informațiilor despre fiecare biserică care să cuprindă: numărul de membrii, pastorul responsabil, o copie a autorizației de funcționare, adresa unde este locată biserica, contact pastor și webb biserică.

Pentru eliberarea noilor legitimații, emise de Comunitatea Teritorială Europa de Nord Vest, Biserica lui Dumnezeu Apostolică, Cultul Creștin Penticostal din România, fiecare slujitor este rugat să se organizeze să trimită la secretariatul comunității dosarul sau o copie a dosarului de ordinare deja existent, care este depus la comunitățile de unde a obținut legitimația. Acest lucru vă rugăm să se încadreze în perioada de timp cuprinsă de la emiterea comunicatului până la data de 01 ianuarie 2019.

Pentru ordinarea de noi slujitori sau promovarea slujitorilor este nevoie ca să se întocmească de către pastorul responsabil sau slujitorul în cauză următorul dosar, în vederea obținerii legitimației:

Procesul verbal în care să fie consemnat votul Adunării Generale a bisericii unde fratele în cauză va slujii, din care să reiese faptul că a întrunit voturile cerute de Statutul Bisericii lui Dumnezeu Apostolice, Cultul Creștin Penticostal din România, art. 36. O să vă punem anexat o formă de Proces Verbal emis de Comitetul Executiv, cu denumirea de document „Anexa 1”.

Recomandarea pastorului.

Autobiografia personală.

Examenul scris. Acest aspect al cerințelor va fi elaborat de comisia de examinare, care va avea întotdeauna în componență un membru al Biroului Permanent, un membru al Comitetului Executiv al Comunității. Formularul de examinare va fi întotdeauna eliberat sub autoritatea fratelui Președinte de Comunitate, de data aceasta în persoana fratelui Pastor Grigore Creța. Locația examinării, întru-cât vorbim de distanțe geografice relativ mari și costuri ridicate, pentru moment va fi stabilită funcție de conjunctură.

2 fotografii tip pașaport.

Copie buletin sau ID card.

Un angajament de slujitor. O să vă punem anexat o formă de angajament emis de Comitetul Executiv, cu denumirea de document „Anexa 2”.

Taxa pentru legitimație va fi de 30 euro/legitimație.

Pentru eliberarea de noi autorizații de biserică, este nevoie ca să se întocmească de către pastorul responsabil sau slujitorul în cauză următorul dosar:

Lista de membrii înscrisă într-un tabel care să scoată în evidență numele și prenumele celor înscriși, data botezului în apă și număr de contact.

Procesul verbal de înființare de biserică. O să vă punem anexat o formă de document emis de Comitetul Executiv, cu denumirea de document „Anexa 6”.

Pastorul sau slujitorul care va fi responsabil, împreună cu date de contact aferente.

Procesul verbal din care să reiese dorința aderării la BDA CCPR (Biserica lui Dumnezeu Apostolică, Cultul Creștin Penticostal din România, forma prescurtată) a majorității membrilor bisericii prin vot liber exprimat. „Anexa 3”

Protocolul de colaborare semnat.

Angajamentul se solidaritate cu BDA CCPR. „Anexa 4”

Bisericile care au deja autorizație de funcționare o vor păstra pe cea existentă.

S-a stabilit ca fratele Pastor Cornel Ardelean să îndeplinească funcția de casier.

Fiecare biserică din comunitate până la finele anului 2018 este solicitată să facă o colectă pentru susținerea financiară a comunității.

Începând cu anul 2019 plata contribuției către BDA CCPR a bisericilor afiliate la Cult din zona de influență a Comunității Europa de NV fa fi direcționată către CTE NV (Comunitatea Teritorială Europa de NV, prescurtare). Astfel plata cotizației se va efectua prin casierul Comunității.

Conducerea CTE NV va convenii împreună cu conducerea BDA CCPR forma de contribuție financiară viitoare.

E-mailul comunității: cpcomunitate_nv@yahoo.com

Dumnezeu să binecuvânteze slujirea fiecăruia dintre Dumneavoastră!

Președinte   Grigore Creța

Secretar     Petru Titi Aron

Vicepreședinte     Valerian Jurjea